ร่วมงานกับเรา

Team Member Image

โบว์เค้กเปิดรับสมัครพนักงาน


ลักษณะการทำงาน

1.ควบคุมดูแลงานด้านการตลาดของบริษัทฯ (ทั้งด้าน Online และ Offline)
2.ควบคุมดูแลการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าต่าง ๆ ของบริษัทฯ
3.ร่วมออกแบบโปรโมชั่นสำหรับการขายตามช่วงเวลาต่าง ๆ
4.สามารถนำฐานข้อมูลด้านการตลาดมาดำเนินการสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างยอดขาย
5.ควบคุมดูแลทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตามกรอบเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาด้านการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานการตลาดทั้ง Online และ Offline อย่างน้อย 7 ปี และต้องมีประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) และใช้งาน Social Media ได้ดี
 • สามารถนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ Infographic ให้แก่ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 • มีบุคลิกภาพดี อดทน มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงานระหว่างหน่วยงานได้ดี
 • มีความยืดหยุ่นในการเรื่องเวลาการทำงาน โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานเป็นเป้าหมายหลัก

ลักษณะการทำงาน

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทด้วยแนวคิดใหม่ ๆ
2. จัดทำกราฟฟิกสำหรับสื่อ Online และ Offline
3. ตัดต่อ VDO, คลิปสั้นต่าง ๆ ในสื่อ Online ได้
4. ร่วมคิด Content กับทีมงานเพื่อใช้โฆษณาบนสื่อ Online
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเกี่ยวกับศิลปะ ออกแบบ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถจัดทำ Content ลงโฆษณาสินค้าในช่องทาง Online ได้คล่อง
 • สามารถใช้โปรแกรม AI, photoshop ได้
 • มีทักษะในการวาดรูปภาพร่างของผลิตภัณฑ์
 • หากมีความสามารถในการตัดต่อ VDO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ทั้งเรื่องลักษณะงานและเวลาในการทำงาน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้านำเสนอไอเดียและแนวทางการออกแบบใหม่ ๆ

ลักษณะการทำงาน

1. วิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของบริษัท
2. สร้างสรรค์รูปแบบ รวมทั้งรสชาติของเบเกอรี่ใหม่ ๆ ให้กับบริษัท
3. กำกับดูแลกระบวนการทดลองการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัท
4. รวบรวม จัดทำเอกสารเกี่ยวกับสูตร หรือผลการทดลองเบเกอรี่ใหม่ ของบริษัทฯ
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารหรือเบเกอรี่
 • มีประสบการณ์ หรือมีผลงานด้านคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเค้กและเบเกอรี่ อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย กล้านำเสนอไอเดียแปลกใหม่
 • มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลสำเร็จของงานเป็นหลัก)
 • มีทักษะในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถมาปฏิบัติงานที่โรงงานพระราม 5 ได้เป็นครั้งคราว
 • สามารถปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วันได้ เวลา 09.00-18.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ( เฉพาะตำแหน่ง Bakery Chef ปฏิบัติงานที่บางซื่อ )

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคลวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.